Configurant una aplicació Symfony 2 (catalan)

Continuant amb el post anterior, anem a configurar una aplicació PHP feta amb el framework Synfony, després de la instal.lació.

El primer que hem de tocar és el fitxer "config.php" que es troba a:

/path/web/config.php

Si executem l'aplicació a localhost:

http://localhost/path/web/config.php

Ens farà un diagnostic de la nostra instal.lació.

Una de les primeres coses que haurem de fer, és donar permisos de escriptura a la carpeta cache i logs de l'aplicació symfony.

El més fàcil és esborrar els fitxers que contenent i dona'ls-hi els permissos adients.

rm -rf app/cache/*
rm -rf app/logs/*
chmod 777 app/cache
chmod 777 app/logs

També haurem de instal.lar el mòdul Intl de php per tenir suport d'altres idiomes a l'aplicació per defecte de synfony.

En Ubuntu:

sudo apt-get install php5-intl

Reiniciem el servidor de apache per a que es carreguin els canvis.


sudo service apache2 restartComments

Popular posts from this blog

Zurrukutuna Soup recipe

La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafon (spanish)

Programmed obsolescence