Posts

Showing posts from October, 2014

Configurant una aplicació Symfony 2 (catalan)

Continuant amb el post anterior, anem a configurar una aplicació PHP feta amb el framework Synfony, després de la instal.lació. El primer que hem de tocar és el fitxer "config.php" que es troba a: /path/web/config.php Si executem l'aplicació a localhost: http://localhost/path/web/config.php Ens farà un diagnostic de la nostra instal.lació. Una de les primeres coses que haurem de fer, és donar permisos de escriptura a la carpeta cache i logs de l'aplicació symfony. El més fàcil és esborrar els fitxers que contenent i dona'ls-hi els permissos adients. rm -rf app/cache/* rm -rf app/logs/* chmod 777 app/cache chmod 777 app/logs També haurem de instal.lar el mòdul Intl de php per tenir suport d'altres idiomes a l'aplicació per defecte de synfony. En Ubuntu: sudo apt-get install php5-intl Reiniciem el servidor de apache per a que es carreguin els canvis. sudo service apache2 restart

Instal.lant Symfony 2 a Ubuntu (catalan)

A partir d'una nova col.laboració que estic duent a terme, m'ha sorgit la necessitat de investigar el funcionament d'un framework PHP per accelerar i fer fàcil el manteniment d'una aplicació web. El framework té el nom de Symfony. En aquest post explicaré com ho he fet per instal.lar-me'l al Ubuntu. Primer s'ha de instal.lar una eina anomenada composer. Per això executem les següents dos comandes: $ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php $ sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer Una vegada instal.lada aquesta eina, anem a instal.lar el framework Symfony 2. A la pàgina principal http://symfony.com/download , a data d'avui, hi han dos versions disponibles: la versió 2.5 amb les últimes característiques i la 2.3 més estable i del tipus "long term support" (suport fins a maig del 2016). Pel tema que m'interessa, escullo la 2.3. Així que executem la comanda: $ composer create-project symfony/framework-standard-edit